Grunnkurs i ørretfiske

Villmarkslivet.com 5 år med turfilm

Villmarkslivet Productions

 

1. La vannet hvile. Det er ikke tilfeldig at fisken gjerne biter på et av de første kastene, og at intenst og ensformig fiske på samme plass ikke gir mye uttelling. Ta heller en pause, og bytt gjerne til noe annet i enden av snøret.

2. Beveg deg. Selv om fisken flytter seg en del under næringssøket, har ofte ørretene sine

faste områder. Derfor lønner det seg å bevege seg og lete litt under fisket for å finne bitevillig fisk.

3. Bekker og os. Ørreten oppsøker gjerne steder med litt strøm, med annen vanntemperatur og der det er mat å finne. Utløp av bekker og elver tilfredsstiller ofte ett eller flere av disse kravene.

4. Grunner. Noen av de sikreste fiskeplassene i vann er grunner med dypt vann rundt. Slike steder kjenner

vi enten til, eller vi finner dem fordi fisken vaker spesielt mye der.

5. Vårfisket. Det beste ørretfisket oppleves mange steder i perioden fra isen går og en måned framover. Etter hvert som vannet blir varmere, går fisken dypere og blir vanskelige å ta. Dessuten kan den virke «matlei» etter å ha fråtset i føde på forsommeren.

6. Ha trua! Den som har tro på det han driver med, får ofte best uttelling. Grunnen er ganske enkelt at da fisker man riktigere og er mer klar når det biter.

7. Morgenstund har gull i munn. Fisk i morgentimene. Ikke bare kan det være en bra bettperiode, men man får også stort sett fiskeplassene for seg selv.

 

8. Fisk konsentrert. En sløv og umotivert fisker er en dårlig fisker. Ta heller en hvil hvis inspirasjonen blir borte. Da blir det også tid til å diskutere med andre fiskere hva som skal til for å få fisk.

9. Værvariasjon. Langvarig, fint vær er ofte dårlig fiskevær. Kommer det derimot en regnskur, blir fisken mer bitevillig. Generelt er variert vært langt bedre fiskevær enn når barometer og nedbør er på det jevne.

10. I tordenvær. Mange har erfart at fisken biter dårlig før tordenvær. Under og særlig like etter uvær bør vi imidlertid være på pletten. Da hender det ikke sjelden at man kan oppleve et drømmefiske.

 

Copyright © 2009 - 2015 villmarkslivet.com, Inc. All rights reserved