oppsøk kaldere vann

Villmarkslivet.com 5 år med turfilm

Villmarkslivet Productions

 

Ideal vanntemperatur for fisken er 12-15 grader celsius, men dette kan selvfølgelig variere. Fisken som var på bettet på "din" plass i mai og juni kan være helt fraværende når det er nærmest badetemperatur i vannet i juli og august. Et godt tips da er å oppsøke vann som er værutsatt, dype med mye vind der vanntempraturen ikke overstiger 15 grader. Alternativt så er det å anbefale å oppsøke vann som ligger fra 600 m.o.h og høyere. Vanntempraturen synker med 1 grad for hver 100 høydemeter, som sagt er forutsetningen for å få fisk langt bedre på 5-600 meter enn på 300 m.o.h.

 

En annen fiskemessig utfordring for oss fiskere er at vanntemperaturen utover sommeren vil variere i ulike deler av et og samme vann, det er da vinden også spiller en vesentlig rolle.

For eksempel har grunne viker som regel høyere vanntemperatur enn åpne og dype vannflater som ligger vindutsatt til.

Og derfor kan ørreten være svært aktiv et sted i vannet og desto mer passiv et annet sted.

Generelt er fisketettheten langs land størst der vinden står på.

Årsaken er rimelig naturlig for det blåser næringsdyr dit med overflatevannet.

Det finnes imidlertid alltid unntak fra regelen, kald vind, ofte nordavind, har faktisk som oftest negativ effekt på fiskebettet.

Om vinden står på over tid, vil fisken kunne samle seg dypt ved bunnen nær lesiden av vannet. Her forblir vanntemperaturen jevn, vindforholdene roligere og matjakten forenkles betydelig.

 

 

Videre skal man vite att i mindre vann står fisken også gjerne ved bevokste bredder med vierkratt og krattskog (Mygg og innsekter faller gjerne ned i vannet her) gjerne der vegetasjon henger ut over vannspeilet, der bergskrenter stuper ned i vannet eller utenfor gyngende myrer og myrtorver.

En fordel med vind er at det faktisk blir enklere å komme nær fisken. Utnytt derfor vinden eller et vindkast til å komme i posisjon. Vind gjør det også lettere å kamuflere eventuell vading i elver eller ut i langgrunne vann for den saks skyld.

En krusete vannflate gjør også at fisken tør å gå nærmere land på dagtid.

Om vannet har områder med både stille og krusete vann, vil overgangene mellom blanke felt og vann der vind lager bølger være en typisk patruljestrekning for ørret.

 

Kveld og natt er som kjent ei god "spisetid" for fisk, og ørreten kan omtrent gå "opp på land" etter mat.

Det trenger ikke å være mer enn en vel en desimeter dypt for at en ørret stiller seg kloss inntil et lite puslete vanntilsig, en stor stein eller ei myrtorv for den saks skyld.

Fisken er dog som man skjønner i slike tilfeller svært lettskremt, men kan etter en tid oppta omtrent den samme plassen igjen.

I sterk vind og høy vanntemperatur bør nok fisket konsentreres til de dypere partiene i vannet.

Fisken har i de aller fleste tilfeller sin standplass nær bunnen og angriper raskt mot overflaten før den dykker ned til tryggheten igjen. I sterk vind bør altså fisket konsentreres til de dypere partiene.

 

 

Dette er på ingen måte noen fasit, men er basert på erfaring og nyere forskning og ikke minst egen erfaring. Noen vann kan unnvike fra denne teorien, men legger du denne kunnskapen til grunn før du pakker fiskestang og utstyr og oppsøker "ditt" fiskeeldorado, så er du godt rustet for en vellykket fisketur.

 

 

 

Skitt fiske alle sammen!

 

Copyright © 2009 - 2015 villmarkslivet.com, Inc. All rights reserved